Hvordan vi jobber

Den første samtalen vi har med våre kunder er viktig. Her skal det skapes tillitt, og Smart Oppussing skal vise hvem vi er og hva vi kan gjøre for dere. Sammen tar vi en kort gjennomgang av hva dere ønsker å få til, utfordringer og muligheter. 
For å kunne gå mer i detalj for hvordan prosjektet skal løses, avtaler vi en idétime. 

Idétime
Ved dette møtet kommer du som kunde med dine ønsker og visjoner, og vår målsetting er å inspirere dere med smarte idèer og løsningsforslag. Noen ganger har kundene sterke preferanser for løsninger og uttrykk, andre ganger ønskes det at vår konsulent bidrar mer med inspirasjon og konkrete løsningsforslag.
 
Det er viktig at vi tidlig avklarer eventuelle hindringer og ser mulighetsrommet for å skape enighet om "den røde tråden" for prosjektet under denne tiden.
Dette er med på å lage rimeligere prosesser og at prosjektet blir som ønsket for deg.

Det er også viktig å diskutere deres budsjett. Budsjett er en viktig føring for material- og løsningsvalg, samt at det gir realisme og forutsigbarhet.

Gjennomføring
Når alle forhold er avklart hjelper vi dere gjerne videre med å realisere prosjektet. Det er i denne fasen Smart Oppussing virkelig kan skape verdi for dere, ved blant annet å hjelpe dere med planlegging og høyere grad av egeninnsats, og dermed betydelige kostnadsbesparelser. Tidsbesparelser oppnås ved hjelp av arbeidsbeskrivelser og oppfølging underveis, og dermed bidra til et sluttresultat du kan være stolt av.

Vi er tilgjengelige for deg under hele prosjektet. Du skal være trygg på at vi kan svare deg på utfordringer du møter underveis.

Smart Oppussing velger den mest relevante konsulenten og gir et pristilbud på bakgrunn av det vi har blitt enige om. Når arbeidet er ferdig, vil vi sammen med alle involverte gjøre en sluttbefaring.

Priser
Det er vanskelig å fastslå nøyaktige priser fordi ingen prosjekter er like og det er mange parametere. Vår idétime har vi fast pris på.

Idétime i Oslo-området (inntil 40 km i alle retninger fra Sandvika): kr. 1.500 inkl. mva.
Idétime på østlandet for øvrig: kr. 1.500 + reisetid (kr. 300 pr 30 min.).
Smart Oppussing vil etter hvert prosjektere i større deler av landet.

Varighet på en idétime er – ja, ca. en time.

Vi får mange gode tilbakemeldinger på våre idétimer, og det ligger ingen forpliktelse for prosjektoppdrag i dette.

Velkommen til å ta kontakt med oss.

» Bestill idétime
Kontakt oss
Copyright © Smart Oppussing Webdesign av New Media