Verdi for pengene

Synlig resultat og gevinst
Våre kunder vil oppleve at summen av vår rådgivning gir synlige og konkrete gevinster på kostnader, tidsbruk, ny kunnskap og ikke minst på kvalitet og resultat.

Unngå vanlige feil
En tabbe mange gjør er å undervurdere arbeidsmengden i oppussingsprosjektet, som ofte medfører hastverksarbeid og at ferdigstillelse forsinkes. Planleggingsfasen er kjempeviktig og tidkrevende, herunder valget om hva man skal gjøre selv.

Dette hører vi ofte fra våre kunder:

 • Fikk inspirerende idèer og løsningsforslag
 • Fikk praktiske råd og veiledning
 • Høyere verdi på boligen, mulighet for lavere lånerente og økt låneramme
 • Arbeidsplan til egeninnsats var forståelig og gjennomført
 • Sparte tid og kostnader
 • Følte eierskap til og stolthet over arbeid og resultat
 • Fikk ny kunnskap, som kan brukes i fremtidige oppussingsprosjekter
 • Oversiktlig med én person å forholde seg til under hele oppussingsprosjektet
 • Følte trygghet og unngikk hodebry
 • Opplevde tverrfaglig kompetanse
 • God oppfølging fra planlegging til ferdig resultat
» Bestill idétime
Kontakt oss
Copyright © Smart Oppussing Webdesign av New Media