Boligkjøp

Denne tjenesten er for de som skal anskaffe bolig, og vil ha med seg en fagperson til å bistå i vurdering av boligens tilstand, og ikke minst kostnadsestimater på oppussing/rehabilitering.

Vi anbefaler å gjøre beregninger på kostnader og tidsbruk for å sette boligen i en tilstand som tilfredsstiller kjøpers ønsker og behov. Denne tjenesten passer for alle boligkjøp, og er spesielt viktig for de som kjøper eldre boliger fordi det er komplisert å estimere de faktiske kostnadene for å sette boligen i den stand man ønsker.

I en kjøpssituasjon har du begrenset med tid til å foreta disse beregningene. Smart Oppussing’s fagkunnskap og nettverk gir deg de viktige svarene før du evt. legger inn bud. I denne situasjonen vil det være en god investering å benytte seg av vår solide kompetanse.

Prisen på denne tjenesten varierer med omfanget, og du får naturligvis et tilbud fra oss på forhånd.

Kontakt oss
Copyright © Smart Oppussing Webdesign av New Media